VARSOJEN JALKA-ASENNOT Sanastoa

  • Varvasnivelet = vuohis-, ruunu- ja kavionivel
  • Etupolvi = carpus, kinner = tarsus.
  • Jalan ulkopuoli = lateraali- ja sisäpuoli = mediaalipuoli, lähempänä kroppaa (”ylempänä”) = proksimaalinen ja kauempana (”alempana”) = distaalinen.
  • Valgus = virheasento, jossa jalka taittuu lateraalisuuntaan, varuksessa puolestaan mediaalisuuntaan.

On varsin yleistä, että vastasyntyneen varsan jalka-asennot eivät ole täydelliset. Suuri osa lievistä asentovirheistä kuitenkin korjaantuu ainakin osittain melko nopeasti syntymän jälkeen, esimerkiksi vastasyntyneen varsan vennot vuohiset ja lievät carpuksen/tarsuksen valgusasennot korjautuvat usein itsekseen, kun varsan annetaan liikkua kiinteällä alustalla. Ventoja jalkoja ei saa missään tapauksessa tukea sitein, sillä sitominen löystyttää jalan kudoksia entisestään. Apua jalka-asentojen arvioitiin saa varsojen jalka-asentokorjauksiin perehtyneiltä kengityssepiltä ja eläinlääkäreiltä. Virheasentojen kanssa on parempi kysyä neuvoa helposti kuin odottaa liian kauan, jolloin virheasennon korjausmahdollisuudet heikkenevät.

Virheasentojen synty

Virheasentojen syntymisen mahdollistaa osaltaan niveltä ympäröivien kudosten löysyys. Varsinainen syy virheasennoille lienee epätasainen kuormitus: varsan jalka on huonossa asennossa kohdussa ennen syntymää tai lievästi virheasentoinen jalka rasittuu syntymän jälkeen. Syntymän jälkeen ilmenevä ns. hankittu virheasento voi syntyä esimerkiksi varsan loukatessa jalkansa, tällöin viereinen jalka joutuu liian suurelle rasitukselle, varsa siirtää sen normaalia mediaalisemmin ottamaan vaurioituneenkin jalan painoa ja jalka altistuu asentovirheille. Myös kasvulinjan epätasainen kasvu johtaa asentovirheeseen: esim. distaalisen radiuksen kasvulinjan nopeampi kasvu mediaalipuolella johtaa carpus valgukseen. Vakavimmat asentovirheet syntyvät kehittymättöminä syntyville varsoille, joiden carpuksen ja tarsuksen pikkuluut eivät ole luutuneet kunnolla; liian painon alla rustoinen luu painuu kasaan ja niveleen syntyy virheasento, jonka korjaaminen on usein mahdotonta. Pikkuluiden tilanne voidaan arvioida röntgenkuvauksella tai ultraäänitutkimuksella, jos epäillään luutumisen olevan kesken.

Arviointi ja toimintasuunnitelma

Varsa kasvaa nopeimmin heti syntymän jälkeen, jolloin kasvulla on myös suurin potentiaali korjata mahdolliset asentovirheet. Ihanteellista olisi saada konservatiivisilla menetelmillä (vuolu ja kengitys) tehtävä korjaus valmiiksi, kun varsa on 30-40 päivän ikäinen. Kasvu hidastuu jatkuvasti varsan vanhetessa, jolloin potentiaali asennon korjautumiseen heikkenee. Alempien nivelten ongelmiin on puututtava aiemmin, ylempien nivelten kanssa on hieman enemmän aikaa.

Varsan jalka-asentoja tarkastellaan paikallaan seisten ja liikkeessä. Samalla kannattaa kiinnittää huomio myös emätamman jalka-asentoihin. Niistä voi hyvin saada vihjettä siitä millaisille asentovirheille varsalla on alttius.

Tarvittavat toimenpiteet

Korjauksen perustoimenpiteet ovat seuraavat:

  • Korjaavalla vuolulla pyritään palauttamaan kaviotasapaino ja ohjaamaan kavion pyörähdystä (break over) suuntaan, joka tukee jalan oikeaa asentoa. Lievissä tapauksissa tämä auttaa ohjaamaan kasvun oikeaan suuntaan.
  • Tarvittaessa kavioon asennetaan tukia ja levikkeitä (liimakenkä tai esim. liimasta rakennettu lippa), jotka vääntävät jalkaa haluttuun asentoon ja ohjaavat kasvua. Jalan asento muuttuu pääsääntöisesti levikkeen suuntaan, esim. alanivelissä valgus: levike mediaalisesti, varus: lateraalisesti. Myös ventoja jalka-asentoja (tukea kannalle) ja jännekutistumaa (nokkaa kengän kärjelle) voidaan tarvittaessa korjata kengityksen avulla.
  • Tukisiteet löystyttävät jalan pehmytkudoksia; jännekutistumaa/-kontraktiota aletaan usein hoitaa aluksi tukisiteillä ja manuaalisilla venytyksillä. Tukisiteet/lastat kannattaa aina suunnitella ja toteuttaa eläinlääkärin tai asiaan perehtyneen sepän kanssa, sillä varsojen herkkä iho on erittäin altis painevaurioille ja jopa jalan laajemmille verenkiertohäiriöille sitomisen seurauksena. Tetrasykliini löystyttää myös kudoksia, tätä voidaan käyttää hoitoon eläinlääkärin arvion perusteella.
  • Varsan tulee pääsääntöisesti aina saada liikuntaa kiinteällä alustalla. Sopiva määrä on sellainen, ettei varsa väsy (pieni tarha/rajoitettu ulkoilu).
  • Mitä nuorempi varsa, sitä nopeammin tilannetta on seurattava. Jo 3 päivää liimakenkää riittää usein nuoren varsan alanivelten virheasennoissa. Kenkää ei saa pitää kerrallaan liian pitkään ettei se ala kuristaa kasvavaa kaviota.
  • Mikäli varsa ei ala vastata hoitoon, se on syytä viedä tarkempiin tutkimuksiin (röntgenkuvat) ja arvioida esim. kirurgisen hoidon tarve.

.Soile Pakkanen, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, ELT, AitoVet 2021

Lähteet:

Parente EJ. Angular limb deformities. Kirjassa: Ross MW & Dyson SJ. (toim.). Diagnosis and management of lameness in the horse. Saunders 2003, pp.557-561.

Yxklinten U. Varsan jalka-asentojen korjauksen ABC. suom. Mammu Mahlamäki. 1. painos, 2009. www.yxklinten.com.

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit tutustua tarkemmin, mitä evästeitä sivustomme käyttää ja rajata haluamaksesi.